hurdacı
BİZDEN FİYAT ALMADAN HURDALARINIZI SATMAYIN
0850 532 75 63

Hurda Alan Fabrikalar

Hurda alan firmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “bazı tehlikesiz atıkların geri kazanımı tebliği” kapsamında sağladığı Hurda Metali İşleme belgesiyle hurdaların geri dönüşüme girmesini sağlarlar. Bu tesislere götürülüp işlenen atıklar, atık yönetimin genel esasları yönetmelik gereği listelenmiştir. Tesise giden hurda metal için uygulanan geri kazanma tekniği kodu, aynı yönetmelikte şu şekildedir: Metallerin ve metal bileşiklerinin geri dönüşümü, tesislerde bu cins hurdalar kesilme, presleme, paketlenme gibi bazı işlemlere tabi tutularak eritmeye uygun hale getirilirler. Böylece metal hurdalar eritme fabrikalarına yollanarak Türkiye ekonomisine ve doğaya tekrar kazandırılmış olmaktadırlar.
 

Kablo Geri Dönüşüm

Ağır sanayide talaşlı imalat neticesinde meydan gelen yağlı metal talaşları tehlikeli atıkların kontrolü Yönetmeliğinde çeşitli kodlarla tanımlanmışlardır.

Bu toplama fabrikalarında bu çeşit yağlı metal talaşlarını, içimde kimyasallar bulunan sıcak su havuzlarında yıkayarak yağlarından arındırılması sağlanır ve sonra yüksek basınç uygulayabilen talaş pres makinesinde presleyip briket haline getirmekteler. Oluşturulan briketin yoğunluk oranı 5,6 g/cm 3 çıkıyorken içerdiği tehlikeli yağ oranı %2, ‘in altında kalmaktadır.

Kontamine metalleri de aynı yıkama işlemine tabi tutulurlar. Bu yöntemle oluşturabilmişken talaşlar ve metaller demir çelik fabrikaları ile dökümhanelere eritilip Türkiye ekonomisine paralel olarak doğaya tekrar kazandırılırlar.
 

Atık Yönetimi

Cam, metal, plastik ve kağıt mamülleri benzeri tekrar değerlendirilebilir atıklar farklı fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilip yepyeni bir ham maddeye ya da ürüne dönüştürülmektedir. Bu atıkların bazı işlemlerden geçtikten sonra ikinci bir ham madde olarak üretim sürecine sokulmalarına geri dönüşüm denir. Bu süreç her atık türü için malzeme cinsi ve niteliğiyle alakalı olarak farklılık göstermektedir. Geri kazanım terimi ise yeniden kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da içine aldığı için az daha geniş kapsamlı sayılır.

Tekrar değerlendirilebilir atıkların kaynağındayken ayrıca toplanması, sınıflara ayrıştırılması, fiziki ve kimyasal yöntemlerle başka ürünlere ya da enerji şekline dönüştürülmesi faaliyetlerinin tamamı geri kazanım olarak nitelendirilir.

Geri dönüşüme uygun atıklardan yeni ürün ve malzemeler üretebilmek için en temel mesele bu atıkların oluşturduğu kaynakta temizlenmiş ve türlerine göre ayrılmış olarak biriktirilmesi olmaktadır. Tekrar değerlendirilebilir atıklar, diğer atıklarla karıştırılırsa kirleneceğinden elde edilecek tazelenmiş ürünün kalitesi de düşük kalacaktır. Bu sebeple geri dönüşüme uygun atıklar, öteki atıklardan yani çöplerden ayrı ve temiz bir şekilde toplanmak durumundadır.
 

Elektronik Atıklar

Ömrünü doldurmuş elektrikli ve elektronik aletlere AEEE denmektedir. AEEE yönetmeliği gereği altı kategoride bulunan ürünlerin yaşam ömrü dolması halindeki tüm bileşenler, unsurlar, ve içerdiği malzemelerde AEEE dahilindedir. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi büyük ev aletleri, ses ve görüntü ekipmanları, telekomünikasyon cihazları ve küçük ev aletleri gibi tüm cihazlar elektronik atık olarak adlandırılmaktadır. Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği incelendiğinde tüm elektronik atıklar aşağıdaki gibi kategorize edilmiştir.
 • Büyük ve küçük ev aletleri
 • Telekomünikasyon ve bilişim ekipmanları
 • Tüketici ekipmanları
 • Aydınlatma ekipmanları
 • Elektrikli ve elektronik cihazlar
 • Eğlence ve spor ekipmanları, oyuncaklar
 • Tıbbi ekipman ve cihazlar
 • Kontrol ve izleme ekipmanları
 • Otomatlar
 • Tıbbi Atıklar
Sağlık kurumları, araştırma merkezleri ve laboratuarlar tarafından üretilmiş olan tüm atıklar ve bununla beraber ev ortamında tıbbi işler (diyaliz, enjeksiyon…) sonucunda oluşan her türlü atıklardır. Tıbbi atıklar ayrı bir torbada toplanır ve torbaların ağzı sıkıca bağlanarak sıkıştırılmadan bu atık grubu için ayrılan konteyner gibi bölümlere atılarak taşınır.

Tıbbi atıklar kan ve kan örneklerinin de içerisinde bulunduğu sıvı atık grubuna girmektedir. Bu nedenle kan yoluyla insanlar arasında bulaşıcı olan AIDS, Hepatit B ve C gibi ölümcül hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle tıbbi atıkların özel biriktirme torbalarında biriktirilmesi ve imha edilmesi gerekmektedir.
 
Ambalaj Atıkları
Üretilen ürün ya da herhangi bir malzemenin tüketiciye veya kullanacak kişiye ulaştırılması sırasında görsel anlamda ürünün sunumu için kullanılan ve kısa sürede ömrü dolan atıklara ambalaj atıkları denilmektedir. Ambalajlar yeni ürün üretiminde ürünün piyasaya sunulması aşamasında dış etkenlerden korunmasını sağlayan, steril olmasına olanak sunan değerli bir malzemedir.  Ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi gerekmektedir ve bu aşamada devreye ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği girmektedir. Ülkemizde geri dönüşü sağlanabilecek olan ambalaj atıkları:
 • Defter ve kitaplar
 • Prospektüsler
 • Gazete, dergi ve kataloglar
 • Form ve kartonlar
 • Bilgisayar kağıtları
 • Sigara paketi ambalajı
 • İçerisinde plastik bulunmayan bisküvi, sakız vb. kağıtları
 • Kağıt torbalar ve not kağıtları
 • PVC, PP, PET, PE, PS şişeler
 • Plastik Ayran ve süt kutuları
 • Yoğurt Kapları
 • Çamaşır suyu, şampuan ve deterjan şişeleri
 • Strech film
 • Plastik soda şişeleri
 
Tehlikeli Atıklar
İçerdiği bileşenler nedeniyle insan sağlığının yanında hava ve su kalitesini de olumsuz olarak etkileyecek, parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı özelliği bulunan, bulaşıcı hastalıklara neden olan patojenlerin gelişimine uygun ortam sağlayan atıklar tehlikeli atıklar olarak adlandırılmaktadır. Tehlikeli atıklar özel olarak belirlenen atık toplama arabaları ile birimlerden toplanır ve tıbbi atık depolarına götürülerek düzenli bir şekilde depolanır. Tehlikeli atıklar 2 şekilde ele alınmaktadır.

Kimyasal Atık: Sağlık kuruluşlarında tanı, tedavi ya da deneysel araştırmalar vb. tıbbi alanlarda kullanılmakta olan, insan ve aynı zamanda çevre sağlığı açısından oldukça zararlı olabilen kimyasal maddelerin katı ve sıvı atıklarıdır. Kimyasal maddelerin kullanım sonrası biriktirilmesinde birbirine karışmaması gereken kimyasallar listesine bakılarak ona uygun şekilde hareket edilmelidir. Bahsi geçen kimyasal atıklar 10 litrelik polietilen bidonlarda saklanır ve kimyasal madde depolama prosedürüne uygun şekilde muhafaza edilir.
Katı Tehlikeli Atıklar: Çevrenin korunması ve toplumun huzurunun sağlanmasında düzenli bir şekilde ortadan kaldırılması gereken katı maddelerdir.

  WHATSAPP
ARA      

İSTANBUL HURDACI
Hurda demir        
Hurda bakır         
Hurda alüminyum
Hurda kablo         
Hurda sarı            
Hurda çinko          
Hurda kurşun 
      
hurda fiyatları
Hurda demir fiyatları        
Hurda bakır fiyatları         
Hurda alüminyum fiyatları
Hurda kablo fiyatları         
Hurda sarı fiyatları            
Hurda çinko fiyatları         
Hurda kurşun fiyatları