hurdacı
BİZDEN FİYAT ALMADAN HURDALARINIZI SATMAYIN
0850 532 75 63

Geri Dönüşüm Şirketi

Geri Dönüşüm Şirketi Kurmak İçin Neler Yapılmalıdır? Geri dönüşüm şirketleri, çevredeki kaynakların gereksiz kullanımını azaltarak, gereksiz atık artırmayı engel olmayı kendine meslek edinen kişi/ kişilerin oluşturduğu kâr amaçlı topluma hizmet sunan tüzel yapılardır. Geri dönüşüm şirketleri kurularak hem doğaya duyarlı olunabilir hem de kazanç elde edilebilir. Geri dönüşüm işletmelerinin sağladığı kar oranı düşünüldüğünde, girişimciler son dönemlerde bu alanda yatırım yapmayı tercih etmektedir. İstanbul merkezde olmak üzere, Türkiye’nin hemen her şehrinde en az bir geri dönüşüm tesisi bulunmaktadır. Fakat geri dönüşüm tesisi kurmak için birçok yasal prosedürü yerine getirmek gerekmektedir. Yazımızın alt başlıklarında bu konulara ayrıntılı bir şekilde değineceğiz.
 

Geri Dönüşüm Şirketi Kurmak İçin Yapılması Gerekenler

Şirket kurulurken hazırlanması gerekenler ve şirkete iyi izlenim kazandıracak bazı adımlar şunlardır:

İş planı oluşturulmalıdır: İyi bir iş planı hazırlanması, pazarlama ve satış stratejisinin iyi bilinmesi gerekir. Oluşturulan iş planı doğrultusunda diğer şirketlerle iyi rekabet sağlanabilir. Ek olarak iş planlaması ile tahmini ve gerçek sonuçların analiz edilmesinde belli ölçü kriterleri oluşturacaktır.
Çevrenin durumu gözden geçirilmelidir: Hangi materyallerden çevrede ne miktarda bulunur analiz edilmelidir. Kurulan şirketin meşguliyetinin diğer şirketlerin meşguliyetinden farklı olması avantaj sağlayabilir. Diğer şirketin hizmet sunduğu ürünle aynı içeriğe sahip olursa, alıcının tercih edilecek birden fazla seçenek olacağı için kazanç düşebilir.
Resmi evraklar hazırlanmalıdır: Ruhsat ve izinlerin eksiksiz halledilmesi en önemli etkenlerden birisidir. Her şeyi usulüne göre ve resmi bir şekilde halledilmelidir.
Uygun alan seçilmelidir: Sizin için düzenli depolama yer seçimi yapmalısınız. Hizmetini sunacağınız ürünün türüne göre bir seçim yapılması doğru olacaktır.
Reklam oluşturulmalıdır: Reklamlar oluşturmanız kurduğunuz şirketin bilinmesine ve daha çok alıcıya ulaşılmasını sağlar. Gerek sitelerden gerekse eski usuller kullanılarak tanınırlığınızı artırabilirsiniz.
Detaylı araştırma yapılmalıdır: Şirketi kurmadan önce çıkarlarınız doğrultusunda ayrıntılı bir araştırma yapmanız hangi ürünü hizmete sunacağınızı kararlaştırmanız gereklidir. Dönüşüm şirketiniz ile elde edeceğiniz kâr miktarı geri dönüşüm türlerine göre farklılık gösterir. İyi bir müşteri ile teknolojik aletlerin geri dönüşümündeki kazanç miktarı kağıt, metal vb.  materyallerden elde edilen kazanca göre daha fazla olur. Ayrıca kağıt, plastik vb. materyallerin elde edilmesinde ekstra efor sarfedilebilir.
Geri Dönüşüm Hurda Belgesi ve Çevre İzin Belgesi gereklidir. Bu madde hakkında açıklama daha sonraki yazılarda detaylı bir şekilde açıklanacaktır.


Geri Dönüşüm Hurda Belgesi Nedir?

Günümüzde hurdacılık kötü ve vasıfsız bir iş olarak lanse edilse de aksine büyük hurda şirketi kurulabilir ekonomik kazanç sağlayabilirsiniz. Eğer kendi çapınızda çevrenizdeki hurdalardan yararlanıp ilgili adreslerle ticaret yapıyorsanız bunun için herhangi bir resmi belge gerekmez. Fakat büyük çapta hurdacılık şirketi kurabilmek için “ Hurdacılık Belgesi ” edinmeniz ve resmileştirmeniz şarttır.  Diğer adıyla “ Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi”  olmadan hurdacılık şirketi kuramazsınız.

Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi’ne sahip olunması için gerekenler;
 • Yetkilendirme belgesine yani taahhütname
 • Kalibrasyon sertifikası
 • Ticaret sicil gazete örneği
 • Yetkili kişilerin imza örneklerini içeren belge
 • Maliye Bakanlığı nazarında verilen vergi levhası
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi buyruğunda yazılmış görüş yazısı
 • Atıksu bağlantılarını içeren belge
 • Alanın vaziyet planı
 • Proje ile fikir elde edinmeyi sağlayan proje özeti
 • Radyasyon ölçüm sisteminin uygunluk belgesi ve sigortalı işçilerin radyasyon ölçüm aletinin kullanımını öğrendiğine dair eğitim sertifikası
 

Geri Dönüşüm Belgesi Nasıl Alınır?

Geri dönüşüm firması kurmak isteyenlerin  “Çevre İzin ve Yönetmeliğine”  uygun hareket etmesi önem arz ettiğinden, yönetmeliğe hakim olmalıdır. Çevre lisansı , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen, atıkların bir araya getirilmesi, tekrar kullanılır duruma getirilmesi ya da ortadan kaldırılması konusunda tekniki yeterliliğe sahip olduğunu ispatlayan belgedir. Kazanılan yetkiler geri kazanım, bertaraf, ara depolama gibi sınıflara ayrılabilir.

Çevre lisansı adı altında birçok lisans konuları mevcuttur. Bazı lisans yetkilerinden bahsedecek olursak aşağıdaki konularda lisans alınabilir ;
 • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Yetkisi
 • Atık Yağ/ Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Yetkisi
 • Düzenli Depolama Bertaraf Yetkisi
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon Yetkisi

Geçici Faaliyet Belgesi çevre lisansına sahip olmak için önemli bir adımdır. Bu adım gerçekleşmeden çevre lisansı alınamaz. Bu belge Çevre İzin Belgesi edinene kadar firmanın faaliyette bulunmasına olanak tanır.
 
Geri Dönüşüm Firmaları Ne İş Yapar?
Tarihte 1800’lü yıllardan bugüne süregelen geri dönüşüm uygulamaları, ilk olarak içecek ürünlerinde depozito sistemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Ardından kumaş pantolon atıklarından saf pamuk elde edilmiştir. Özellikle savaş zamanlarında hızlı tükenen hammaddeler, geri dönüşümün önem kazanmasında önemli rol oynamıştır.

Gelişen teknoloji, zamanın tecrübeleri ve hızlı nüfusun etkisiyle oluşan atıkların önünü kesebilmek için geri dönüşüm firmaları ortaya çıkmıştır. Geri dönüşüm firmalarının temel amacı şöyledir;

Çevrede fazla atık madde birikmesinin önüne geçerek çevre kirliliğinin engellenmesinde büyük pay sağlarlar.
Yürürlükte bulunan yönetmeliklerde baz alınan değerlere göre geri dönüşüm uygulanmış atık maddelerin tekrar sanayiye kazandırılmasında ve hammadde olarak kullanılmasında etkilidirler.
kağıt-geri-dönüşüm
 
Geri Dönüşüm Şirketi Kurmak Karlı mıdır?
İşletmelerin çoğu tasarruf edebilme işletme maliyetini düşürerek oluşabilecek fazla masraftan kaçınma politikası güderler. Geri dönüşüm şirketleri dönüştürdüğü hammaddeleri yeniden kullanılmak üzere daha makul bir fiyata işletmelere satar. Bu, geri dönüşüm şirketlerinin aktif bir şekilde işleyerek kazanç elde etmesini sağlar. Büyük işletmelerle iletişim halinde olunması tavsiye edilir. Büyük işletmeler, kağıt gibi geri dönüştürülebilen ürünler tercihen geri dönüşüm firmalarına bırakılır. Birden fazla işletme ile çalışmak size avantaj sağlayacak.

Hurdacını Bul ile ihtiyacınıza uygun onlarca hurda ve geri dönüşüm firmasına erişim sağlayabilirsiniz.

  WHATSAPP
ARA      

İSTANBUL HURDACI
Hurda demir        
Hurda bakır         
Hurda alüminyum
Hurda kablo         
Hurda sarı            
Hurda çinko          
Hurda kurşun 
      
hurda fiyatları
Hurda demir fiyatları        
Hurda bakır fiyatları         
Hurda alüminyum fiyatları
Hurda kablo fiyatları         
Hurda sarı fiyatları            
Hurda çinko fiyatları         
Hurda kurşun fiyatları