hurdacı
BİZDEN FİYAT ALMADAN HURDALARINIZI SATMAYIN
0850 532 75 63

En Kurumsal Hurda Toplayan Firmalar

Doğal kaynaklar sınırsız değildir, dikkatlice kullanılmazlarsa bir gün bu kaynakların tükenecektir. Kaynak israfını önlemeye ek olarak, hayat standardını yükseltme girişimleri ve açığa çıkan enerji kriziyle bu gerçeği bilen gelişmiş devletler atıkların tekrar kazınılması ve geri kullanılabilmesi için türlü yöntem aramış ve geliştirmişlerdir. Aynı gerçekliğin ışığı altında Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye devletlerde, atıkların geri kazanılması şart koşmuştur.

Kalkınmaya çalışan ve ekonomik zorluklarla boğuşmak zorunda kalan az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin de doğal kaynaklarından uzun sürede ve maksimum seviyede faydalanabilmeleri amacıyla atık israfına son vermeleri, ekonomik değere sahip maddeleri geri kazanmak ve tekrar kullanmak tekniklerini araştırmaları gerekiyor.

Türlü Sanayi Maddelerinin Tekrar Hayat Bulması ve Yeniden Kullanılması


Doğal kaynaklarımızın tükenmesini önlemekle birlikte ülke ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ithal edilen hurda malzemeye ödenen dövizi de azaltacaktır. Böylece kullanılan enerjiden büyük tasarruf edilebilecektir. En az yukarıda sayılanlar kadar mühim olan bir diğer husus ise uzaklaştırılacak katı atık oranlarındaki büyük azalma ve bu sebeple çevre kirliliğinin önemli ölçüde önüne geçilmesidir. Özellikle de katı atıkları doğru biçimde ayırabilmek için yeterli alanı olmayan ülkelerde atık oran ve hacminin azaltılması büyük bir avantajdır.

Metallerin Geri Kazandırılabilmesi Süreci


Araştırmalar kapsamında metallerin geri kazanılabilmesi için harcanan enerji metallerinin maden içinden çıkartılması için gerekli olan enerjiden daha da azdır. Öyle ki; geri kazanılmış metallerden bir ton alüminyum elde etmek için gereken enerji cevherden yapılacak alüminyum için harcanabilen enerjinin yüzde 4’üdür. Bakır bileşimlerin, geri kazanılabilmesi için gereken enerji bu metalin madenlerden çıkartılması için gereken enerjinin sadece % 14, ve demir/çelik için % 18’i kadardır. Bir ton kullanılmış kağıdın geri kazanımıyla 18 ağaç kurtulmakta, 4200 kilovat saatlik enerji tasarrufu yapılmaktadır ki bu miktar ortalama bir ailenin yaklaşık olarak bir yılda kullandıkları elektrik enerjisine eştir.

Atıkların Ciddi Bir Miktarı Geri Dönüştürülüp Yeniden Kullanılabilir Malzemeler Haline Getirilmekte
Mesela; atıklardan sayılan cam, metal, plastik ve kağıt muhteviyatlı atıklar farklı işlemlerden geçirilip yeni bir ham madde olarak değerlendirilebilmekteler. Bu atıkların ham madde gibi kullanılarak şişe, kutu, plastik, kağıt, gübre gibi yeni bir maddeye dönüştürülmeleri işlemine geri dönüşüm denilmektedir. Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk ayağı ise bu malzemelerin kaynağında ayrılması suretiyle toplanılması işlemdir. Tekrar kazanılabilir nitelikteki bu atıklar normal çöplerle karıştıklarında bunlardan üretilen yeni malzemeler daha düşük niteliğe sahip olmakta ve temizlik işlemlerinde sorun yaratabilmektedirler. Bu nedenle geri dönüşümün en önemli adımını kaynağında ayırma ve ayırma oluşturur.

Hangi Maddeler Geri Dönüştürülebilir


Çöp içindeki geri dönüştürülebilir malzemelerin ciddi miktarını yiyecek ve içecek ambalajlarında kullanılmakta olan metal plastik ve cam atıklarla kağıt ve kartonlar oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra kemik ve tekstil parçaları da özel ayırma tesisleri sayesinde geri dönüştürülebilmektedir.

Geri Dönüşüm Sisteminin Temel Basamakları

1.Kaynağında Ayırma: Değerlendirilebilir niteliğe sahip atıkların çöple karışmadan oluştukları kaynakta ayrılarak biriktirilmesi işlemidir.

2.Değerlendirilebilir Atık maddeleri Ayrı Toplamak: Bu çalışma değerlendirilebilir atık maddelerin çöple karışmaksızın temiz bir biçimde ayrılarak toplanmasını sağlamaya yarar.

3.Sınıflama İşlemi: kaynağında ayrıca toplanan malzemelerden cam eşyalar, metal gereçler, plastik mamüller ve kağıt bazında sınıflara ayrılmasına yarar.

4.Değerlendirme safhası: Temiz bir şekilde ayrılan kullanılmış ürünlerin ekonomiye katkı için geri dönüşüm işlemidir. Bu işlemde malzemeler kimyasal ve fiziksel şekilde değişime uğrayıp yeni bir malzeme şeklinde ekonomiye geri dönerler.

5.Yeni Ürünü Ekonomiye Katma: Geri dönüşümü sağlanan ürünün yeniden kullanıma sunulması demektir.

Geri Dönüşüm Neden Önemlidir?

1.Doğal Kaynaklarımız Korunmuş Oluyor

Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi sebebi ile günden güne azalmaktadır. Bu sebeple malzeme tüketimini kısmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek şartıyla doğal kaynakların verimli kullanılması gerekir. Bu yüzden geri dönüşüm de doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması amacıyla oldukça önemli bir çalışmadır. Mesela; kağıdın geri dönüşümüyle ormanlarda ağaçların daha az kesilmesini sağlanmış olur. Benzer biçimde plastik atıkların geri dönüşümü petrolden tasarruf etmeyi sağlar.

2.Enerji de Tasarruf Sağlanır

Geri dönüşüm içeren malzemelerin üretiminde endüstriyel işlem adetini minimuma çekmek kaydıyla enerji tasarrufu sağlamaktadır. Mesela; metal malzemeli içecek kutularının geri dönüşümünde bunlar doğrudan eritilerek yeni bir ürün haline getirildiğinde bunların üretimi için kullanılmakta olan madeni cevherler ve bu cevherin Nötrleştirilme işlemlerine gerek kalmaksızın üretim yapılabiliyor. Bu sayede alüminyum bir kutunun geri dönüşümünden % 95 oranında enerji tasarrufu kazanılabilir. Benzer biçimde katı atıklarda ayrılan kağıtların tekrar işleme sokulması için gerekli olan enerji normal işlemler için yeterli olanın % 55’i kadardır. Benzer şekilde cam ve plastik atıkların da geri dönüşümünden ciddi oranda enerji tasarrufu sağlanabiliyor

3.Atık Oranı Azalır

Geri dönüşümün uygulanmasıyla çöplere giden atık miktarlarında azalma sağlanıp bu atıkların taşınma ve depolanması işlemleri için az miktarda yer ve daha az enerji kullanılır. Evsel atık için bu azalma kilo olarak fazla olmamakla beraber hacimsel olarak oldukça büyük bir oran teşkil eder.

4.Geri Dönüşüm Geleceğe ve Ekonomiye Yatırım Sağlar

Geri dönüşüm uzun sürede faydalı bir ekonomik yatırım sayılır. Ham maddenin tükenmesi ve tabii kaynakların hızlıca tükenmesi neticesinde ekonomik sorunlar ortaya çıkabilecek ve bu noktada geri dönüşüm ekonomi üzerinde olumlu katkı yapacaktır. Yeni iş imkanları yaratacak ve gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma olanağı sunacaktır.

  WHATSAPP
ARA      

İSTANBUL HURDACI
Hurda demir        
Hurda bakır         
Hurda alüminyum
Hurda kablo         
Hurda sarı            
Hurda çinko          
Hurda kurşun 
      
hurda fiyatları
Hurda demir fiyatları        
Hurda bakır fiyatları         
Hurda alüminyum fiyatları
Hurda kablo fiyatları         
Hurda sarı fiyatları            
Hurda çinko fiyatları         
Hurda kurşun fiyatları